General

Profile

Home

Visi

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Misi

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Dasar Kualiti

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR komited dalam meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses penyampaian perkhidmatan bagi memenuhi kehendak pelanggan dan aspirasi negara.

Slogan

“JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR TERBILANG”

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR,
JALAN JAMBU BOL 4/3E, SEKSYEN 4,
40604 SHAH ALAM, SELANGOR

Telefon: 603-55186500 
Faksimili: 603-55102133

Laman:jpnselangor.moe.gov.my   
E-mel : jpn.selangor@moe.gov.my

ISO

Latest news

Pustaka Maklumat: 2363433053
Pages Facebook Pengurusan Maklumat dan ICT Jabatan Pendidikan Negeri Selangor
Added by Ismail Che Ani 7 months ago

View all news